ADMINISTRATIE INGAAN – EEN EENVOUDIGE GIDS

Administratie is een zeer krachtig proces om controle te krijgen wanneer een bedrijf ernstige cashflowproblemen heeft, insolvent is en te maken krijgt met ernstige bedreigingen van schuldeisers. De rechtbank kan een bevoegde insolventiefunctionaris aanwijzen als bewindvoerder. Dit plaatst een surseance van betaling rondom het bedrijf en stopt alle juridische acties.

De administratie moet een doel hebben en de regering moedigt het gebruik van reddingsmechanismen van het bedrijf aan na de administratie.

Bij de administratieoptie is het mogelijk dat het bedrijf en zijn bestuurders (of een schuldeiser zoals de bank) bij de rechtbank een verzoek indienen om het bedrijf via een gestroomlijnd proces onder administratie te brengen.

De wet vereist echter dat er contact wordt opgenomen met elke financier (zoals een bank of geldschieter), met de juiste zekerheid, en dat de doelstellingen van de administratie worden besproken en goedgekeurd. De financieringsverstrekker moet een vaste en variabele vergoeding hebben (meestal onder een obligatielening) en de houder van de kosten moet toestemming geven om het proces te laten doorgaan.

vdgboekhouding.nl/