ADMINISTRATIE INGAAN – EEN EENVOUDIGE GIDS

Administratie is een zeer krachtig proces om controle te krijgen wanneer een bedrijf ernstige cashflowproblemen heeft, insolvent is en te maken krijgt met ernstige bedreigingen van schuldeisers. De rechtbank kan een bevoegde insolventiefunctionaris aanwijzen als bewindvoerder. Dit plaatst een surseance van betaling rondom het bedrijf en stopt alle juridische acties. De administratie moet een doel …